gözəçarpan

gözəçarpan
bax gözədəyən. İranda . . xalqın içərisində gözəçarpan canlanma onları təşvişə salmışdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözədəyən — sif. Nəzərə çarpan, diqqəti cəlb edən, yaxşı xüsusiyyəti ilə başqalarından fərqlənən, seçilən, ayrılan. Gözədəyən şey. – Burda gözədəyən hər şey otaq sahibinin işgüzar bir adam olduğunu göstərirdi. M. Hüs.. Küçələrdə at ayaqlarının tappıltısı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz yuvası — is., anat. Göz yuvarlarının içinde bulundukları kemik oyuklardan her biri, gözevi Bu profilin en göze çarpan hususiyetleri, alında, göz yuvasında ve çenede toplanmıştı. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göz alıcı — sf. Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan Burada vücudumu bütün göz alıcı çizgileriyle uzun uzun seyretmişti. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alışı — (Qazax, Şəmkir) parlaq, cəlbedici, gözəçarpan. – Alışı tuman vız vızı, yane:rəm, a dəlləx’ qızı (Qazax); – Qədimlərdə alışı parçalar olardı (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mütəşəxxis — ə. 1) görkəmli, gözəçarpan; 2) təşəxxüs satan; təşəxxüslü; 3) müəyyən simptomlarına görə təyin edilən (xəstəlik haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bariz — sif. <ər.> Aşkar, aydın, əyani, qabarıq, gözəçarpan. Bariz dəlillər. – Atanın bu xasiyyətləri qızı ilə qarşılaşdığı zaman daha bariz bir şəkildə meydana çıxır. M. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəskin — sif. 1. İti. Kəskin qılınc. – Meydan görmüş atı olsa; Zülfüqarı kəskin olur. «Koroğlu». Müharibə günündə kəskin bir silah olur; Mənim əlimdə qələm. S. Rüst.. 2. məc. Şiddətli, güclü, təsiredici. Havada kəskin şaxta olmasa da, soyuq bir külək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • allanc — (Qazax) açıq görünən, gözə tez çarpan yer. – İnəx’lər o allancda otdordular …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • görünüşlü — sif. Bu və ya başqa görünüşü, görkəmi olan, görünən, nəzərə çarpan. Qoçaq görünüşlü gənc. Yaxşı görünüşlü bağça. – Başında kələğay, kəndin dilbəri; Sadə görünüşlü bir gözəl pəri. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”